Strefa publiczna

Informacje katastralne

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Oferty inwestycyjne

Oferta inwestycyjna Gminy Tarnobrzeg, zawierająca między innymi proponowane do zbycia nieruchomości gruntowe zabudowane, a także interesujące tereny przygotowane pod zabudowę usługowo-przemysłową

e-Cmentarz

Moduł e-Cmenatarz daje możliwość odszukania osób, których miejsce wiecznego spoczynku znajduje się na tarnobrzeskim cmentarzu komunalnym,
na Osiedlu Sobów.

Strefa chroniona

Mapa w trybie niepublicznym

Przejdź do mapy w trybie chronionym

Dane części opisowej EGiB

Przejdź do części opisowej Ewidecji Gruntów i Budynków

Generowanie umowy

Generuj umowę na zgłaszanie prac drogą elektroniczną.

Zgłaszanie robót geodezyjnych

Przeglądaj zgłoszone roboty geodezyjne.

Moduł zapytań komorniczych:

Zapytania komornicze.

Moduł rzeczoznawcy majątkowego:

Przeglądanie bazy programu RCiWN.

Stronę odwiedzono: 5423 razy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II-VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013