Strefa publiczna

Informacje katastralne

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umo艧liwiaj鹿 zapoznanie si臋 z zasobem geodezyjno-kartograficznym b臋d鹿cym w posiadaniu Grodzkiego O聹rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Udostepnianie zasobow

Tutaj zam贸wisz map臋 ewidencyjn膮, map臋 zasadnicz膮, wyrys i wypis oraz inne materia艂y zasobu bez wychodzenia z domu!

Oferty inwestycyjne

Oferta inwestycyjna Gminy Tarnobrzeg, zawieraj鹿ca mi臋dzy innymi proponowane do zbycia nieruchomo聹ci gruntowe zabudowane, a tak艧e interesuj鹿ce tereny przygotowane pod zabudow臋 us艂ugowo-przemys艂ow鹿

e-Cmentarz

Modu艂 e-Cmenatarz daje mo艧liwo聹膰 odszukania os贸b, kt贸rych miejsce wiecznego spoczynku znajduje si臋 na tarnobrzeskim cmentarzu komunalnym,
na Osiedlu Sob贸w.

Strefa chroniona

Mapa w trybie niepublicznym

Przejd慕 do mapy w trybie chronionym

Dane cz臋聹ci opisowej EGiB

Przejd慕 do cz臋聹ci opisowej Ewidecji Grunt贸w i Budynk贸w

Generowanie umowy

Generuj umow臋 na zg艂aszanie prac drog鹿 elektroniczn鹿.

Zg艂aszanie rob贸t geodezyjnych

Przegl鹿daj zg艂oszone roboty geodezyjne.

Modu艂 zapyta艅 komorniczych:

Zapytania komornicze.

Narady koordynacyjne

Internetowe narady koordynacyjne - ZUD

Modu艂 RCiWN

Przegl鹿danie bazy programu RCiWN.

Stron臋 odwiedzono: 541223 razy

Projekt wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk鹿
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II-VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013