Umowa o zgłaszaniu prac geodezyjnych drogą elektroniczną

Dane firmy

Nazwa firmy:
Ulica:
Numer domu/lokal:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
REGON:

Dane wykonawcy

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Numer uprawnień zawodowych:
Zakres uprawnień zawodowych:

Niniejsza strona jedynie przygotowuje umowę. Świadczenie usług jest możliwe
dopiero po dostarczeniu podpisanej umowy do ośrodka dokumentacji